З початку поточного року фахівцями Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області розглянуто 1326 звернень  юридичних, фізичних осіб і правоохоронних органів, видано 679 наказів про здійснення державного контролю та проведено 378 перевірок дотримання вимог земельного законодавства.

В результаті здійснення заходів державного контролю на території області було виявлено 244 порушення на площі 5 148,2701 га.

З метою вжиття заходів для усунення порушень в сфері земельних відносин, державними інспекторами складено 105 протоколів про адміністративні правопорушення, вручено 95 приписів та винесено 95 постанов про накладання адміністративного стягнення на суму 14 858 грн, з яких 10 863 грн. сплачено в добровільному порядку.

За цей період нараховано 4 119 070,63 грн. шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та не цільового використання земель. Із загальної суми завданої шкоди в добровільному порядку порушниками сплачено 596 799,37 грн. З метою примусового відшкодування решти, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, відповідні матеріали передано до юридичного управління Головного управління Держгеокадастру області та до правоохоронних органів.

Велика увага приділяється дотриманню землевласниками та землекористувачами законодавчих вимог щодо обов’язкового збереження та  відновлення родючого шару грунту. З початку року державні інспектори Управління з контролю за використанням та охороною земель області розглянули 116 звернень про надання дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту). Та по результатам розгляду представлених робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту надали 49 таких дозволів.

Довідково:

Відповідно до статті 2 Закону України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, основними завданнями державного контролю за використанням та охороною земель є:

забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;

запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.