Впродовж 2018 року державні інспектори Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області провели 513 перевірок дотримання вимог земельного законодавства на площі 32,1 тис. га. За результатами проведених заходів було виявлено 315 порушень.

З метою вжиття заходів інспекторського впливу для усунення порушень в сфері земельних відносин, державними інспекторами Запорізької області  складено 119 протоколів про адміністративні правопорушення, вручено 123 приписи, винесено 110 постанов про накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 18,08 тис. грн. та нараховано 4,36 млн. грн. шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, не цільового використання земель та зняття родючого шару ґрунту без відповідного дозволу.

Завдячуючи роботі, проведеній фахівцями Управління з контролю за використанням та охороною земель, на сьогодні  порушниками сплачено більше 751,61 тис.грн.

Велика увага на Запоріжжі приділяється дотриманню землевласниками та землекористувачами законодавчих вимог щодо обов’язкового збереження та  відновлення родючого шару ґрунту. У 2018 році по результатам розгляду представлених робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасового зберігання родючого шару ґрунту, державними інспекторами Управління з контролю за використанням та охороною земель області було видано  127 дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту).

Довідково:

Відповідно до статті 2 Закону України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, основними завданнями державного контролю за використанням та охороною земель є:

забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;

запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.