• Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів, отриманих у результаті здійснення землеустрою та оцінки земель, згідно із вимогами статті 32 Закону України «Про землеустрій».
  • Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель ведеться в електронному вигляді.
  • Документація із землеустрою та оцінки земель Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель є державною власністю і не може передаватися у приватну власність.
  • Сертифіковані інженери-землевпорядники, які відповідають за якість робіт із землеустрою, зобов’язані безоплатно передавати документацію із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді у місячний строк після її затвердження.

Порядок передачі документації із землеустрою та оцінки земель визначається Положенням про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 №1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель» (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 №393 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»).

Довідково:

Нині у фонді документації із землеустрою по Запорізькій області обліковується 365 275 документація, в т.ч. у місцевому фонді документації із землеустрою – 365 006; у регіональному фонді документації із землеустрою – 264; у головному фонді документації із землеустрою – 5.

Протягом 2021 року надійшло та було внесено до автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ 3» 4849 документацій із землеустрою, в т.ч. до регіонального фонду – 15 шт., до місцевого – 4834 шт.

Загалом на сьогодні до автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ 3» внесено 95 217 документацій із землеустрою.