Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15, Держгеокадастр є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику, зокрема, у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

1 січня 2021 року набув чинності Закон України від 13.04.2020 № 554-ІХ «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (далі – Закон), яким визначено правові та організаційні засади створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, зокрема створення національного геопорталу.

Наказом Держгеокадастру від 28.01.2021 № 47 «Про призначення адміністратора національного геопорталу» адміністратором національного геопорталу призначено державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК»).

На сьогодні ДП «НДІГК» розроблено та забезпечується функціонування геопорталу пілотного проекту (nsdi.gov.ua) у режимі дослідної експлуатації та забезпечено відкритий доступ до понад 700 наборів геопросторових даних, та зареєстровано понад 1000 користувачів електронних кабінетів.

Користувачам забезпечується загальний публічний або захищений доступ до геопросторових даних та геоінформаційних сервісів національного геопорталу.

Частиною п’ятою статті 6 Закону встановлено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, суб’єкти природних монополій зобов’язані оприлюднювати у мережі Інтернет геопросторові дані та метадані, передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і відображати їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі.

Відповідно до частини сьомої статті 6 якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, юридична особа публічного права, суб’єкт природної монополії не має власного геопорталу, він має право звернутися до будь-якого іншого держателя геопорталу відповідно до його галузевого або територіального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разі домовленості, для виконання інших дій із ними.

Механізм організації виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, постачання та використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності, пов’язаної з ними встановлено Порядком функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №532.

На виконання вимог законодавства у сфері національної інфраструктури геопросторових даних органам державної влади та органам місцевого самоврядування необхідно забезпечити створення і оприлюднення якісних геопросторових даних, а також створення власних геопорталів і сервісів.

Держгеокадастр в свою чергу готовий забезпечити оприлюднення актуальних і достовірних геопросторових даних, які є у розпорядженні держателів таких даних, шляхом їх відображення на національному геопорталі.

Створення національної інфраструктури геопросторових даних в Україні та забезпечення її подальшого розвитку і ефективного функціонування можливе лише при консолідованому підході до питання взаємообміну інформацією та забезпечення її відкритості шляхом оприлюднення, як з боку органів державної влади всіх рівнів, так і органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства в цілому.

З питань організації відображення геопросторових даних на національному геопорталі звертатися до ДП «НДІГК» тел. (044) 287-06-84. Контактна особа для узгодження технічних питань підключення до національного геопорталу    Данило Кінь (тел. 066-008-72-11).