Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів передбачено статтями 13, 18 Закону України “Про оцінку земель”. Її результати використовуються для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. При цьому, проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів повинне здійснюватися щонайменше один раз на 5-7 років.

Вказані роботи відносяться до заходів першочергового значення, що впливають на дохідну частину місцевих бюджетів.

Проведення нормативної грошової оцінки має не тільки регуляторний характер щодо поліпшення земельних відносин, а також значний соціально-економічний аспект, оскільки за рахунок зростання надходжень від плати за землю органи місцевого самоврядування отримують додаткову можливість підвищувати соціально-економічний стан населених пунктів, сприяти виконанню регіональних програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць, розробити механізми економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Станом на 04.01.2022 нормативна грошова оцінка земель більшості населених пунктів на території Запорізької області потребує актуалізації.

10 листопада 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року №1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок» (опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» від 10.11.2021 – №216).

Зазначеною постановою затверджено Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єктом нормативної грошової оцінки є земельні ділянки усіх категорій та форм власності в межах території територіальної громади (або її частини).

Таким чином, з 10 листопада 2021 року в Україні діє уніфікована методика визначення нормативної грошової оцінки земель усіх категорій незалежно від їх місця розташування (в межах населеного пункту, або поза ними). Це дає можливість  виготовляти технічну документацію нормативної грошової оцінки земель як всієї громади, так і її частини, і окремого населеного пункту.

Результати оцінки вноситимуться до геоінформаційної системи Державного земельного кадастру, що дозволить потім швидко надавати інформацію щодо нормативної грошової оцінки земель усім зацікавленим особам.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з пунктом 271.2 статті 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

З метою забезпечення вимог чинного законодавства, збільшення надходжень коштів від плати за землю до місцевих бюджетів рекомендуємо при формуванні місцевого бюджету передбачити кошти на проведення нормативної грошової оцінки земель, в тому числі населених пунктів та укласти договори з розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій”, на проведення зазначених робіт.

Зауважуємо, що згідно зі статтею 209 Земельного кодексу України кошти, які надійшли до місцевих бюджетів від сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва можуть використовуватись на проведення нормативної грошової оцінки земель.

Просимо також, в рамках співпраці, надавати посадовим особам структурних підрозділів Головного управління необхідну для виконання покладених на них завдань інформацію щодо коштів, передбачених у бюджетах на проведення нормативної грошової оцінки земель, рішень про проведення такої оцінки, стану укладання договорів із розробниками відповідної технічної документації.