Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

Закон України “Про географічні назви”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування”

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний реєстр географічних назв”

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання застосування геодезичної системи координат”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України”

Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження обліково-реєстраційних форм Державного реєстру географічних назв”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності”

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)