Держгеокадастр є розпорядником великого обсягу інформації у сфері земельних відносин. Значну кількість правочинів громадяни можуть здійснити спираючись виключно на відомості, які надаються у Держгеокадастрі.

Починаючи з 1 січня 2015 року відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Вони утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Держгеокадастр та його територіальні органи надають наступні платні та безоплатні адмінпослуги:

 1. ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (строк надання – у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати надходження відповідної заяви). Послуга безоплатна.

 

 1. ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ НЕ З ВИНИ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ (строк надання адмінпослуги – 2 робочих дні з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру) Послуга платна.

 

 1. НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА РЕЧОВОГО ПРАВА У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ (строк надання – протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга безоплатна.

 

 1. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З ВІДОМОСТЯМИ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЇХ ОБТЯЖЕННЯ, ОДЕРЖАНИМИ В ПОРЯДКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  (строк надання – в день реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру. У разі подання заяви в електронній формі через Публічну кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у формі електронного документа або мотивована відмова в наданні такого документа видаються в режимі реального часу за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру).  Послуга платна.

 

 1. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З УСІМА ВІДОМОСТЯМИ, ВНЕСЕНИМИ ДО ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ, КРІМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЩО ВИНИКЛИ ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 р. (строк надання – в день реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру. У разі подання заяви в електронній формі через Публічну кадастрову карту витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у формі електронного документа або мотивована відмова в наданні такого документа видаються в режимі реального часу за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру). Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна).

 

 1. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ (строк надання – протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру. Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна).

 

 1. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ (строк надання – протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру. Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна).

 

 1. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДОК, ЩО МІСТЯТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ) (строк надання – протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна).

 

 1. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАНЬ З КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ) (строк надання – протягом 3 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна). Безоплатно викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місцезнаходження земельної ділянки може бути підготовлено в електронній формі та роздруковане заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного 48 кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, які відповідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр» застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру у відкритому доступі.

 

 1. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ (строк надання – протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна).

 

 1. ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ (строк надання – 2 робочих дні з дня реєстрації відповідного повідомлення у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга безоплатна.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ  (строк надання – 14 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга безоплатна.

 

 1. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ) (строк надання – протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга безоплатна.

 

 1. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ) (строк надання – протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга безоплатна.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ, МІСТОБУДІВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ (строк надання – 14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру).

 

 1. ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ (строк надання – 14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга безоплатна.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ (строк надання – 14 робочих днів з дня реєстрації заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга безоплатна.

 

 1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ (строк надання – 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру (7 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру**). Послуга безоплатна.

 

 1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ (строк надання – 14 робочих днів з дня реєстрації заяви у територіальному органі Держгеокадастру). Послуга безоплатна.

 

 1. ПОГОДЖЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗНЕСЕННЯ І ПЕРЕЗАКЛАДКИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ (строк надання – не може перевищувати 15 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви). Послуга безоплатна.

Отримати інформацію про адміністративні послуги, що надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області можна на офіційному веб-сайті  управління /https://zaporizka.land.gov.ua/ (розділ «Напрями діяльності», підрозділ «Адміністративні послуги», можливо також ознайомитися з ними на інформаційних стендах територіальних структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру, ЦНаПах.

Нагадуємо, що на сайті Держгеокадастру /https://land.gov.ua/ доступні також онлайн-послуги у сфері земельних відносин (розділ «Онлайн сервіси» підрозділ «Електронні послуги Держгеокадастру». Функціонал дає можливість просто, зручно та оперативно отримати найбільш потрібні довідки та документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області